Listopad 2008

JaK VyFoTiT ObRaZoVku

26. listopadu 2008 v 10:20 | DaGinKa_ |  RáDíM cO a JaK
NeVíTe JAk vyFoTiT ObRaZoVku?
Tak RyChLe Klik Na Cč A DOZvíš sE To!

JaK UděLaT CČ TaKzv.CeLý ČlÁNeK

26. listopadu 2008 v 10:12 | DaGinKa_ |  RáDíM cO a JaK
TeD Ti PoRaDíM JaK UděLAt Celý čLáNeK
(Když NaPíšeš 4lánEK A KouKnEš Se na něj NA svý stRáNCE
TAK Máš OdKAz POUZe NA KoMeNTářE,Po Ud2lANí CeLýho
článku TaM bUDešmít DALší oDKAz n a KLIkNuTí Na CELý článeK)

HeZkY Od zAčátku

26. listopadu 2008 v 10:07 | DaGinKa_ |  RáDíM cO a JaK
Za4NU heZKy oD ZaČÁtKU
ZaLOž si bloG
1.Bež nA →TUHLE← StRáNku
2.A TAm PAk Máš Bližší InfOrMaCe
JeDNoDuCHý Ne?
xD

MiLoVaLa,TrPěLa

26. listopadu 2008 v 9:35 | DAGinKa_
ZdRoJíK
Je To ŘeTěZáK TaK Ho UvÁděT NeBuDu


Do třídy 9.A přišla nová dívka.. Jmenovala se Aneta.. A samozřejmě že byla hezká.. Všichni jí k sobě hnedka brali byli s ní kamarádi atd.. A náš známý kluk Michal.. Byl to borec atd.. ale nebyl to namachrovaný týpek jak si skoro každý myslel. On se do ní na 1.POHLED zamiloval.. Jednou v hodině jí napsal dopis: AHOJ ANETO.. ZAMILOVAL JSEM SE DO TEBE HNED JAK SI PŘIŠLA DO TŘÍDY.. VÍM ASI SI MYSLÍŠ ŽE NEMÁM o HOLKY ZÁJEM ŽE JSEM NAMACHROVANÝ TÝPEK, ALE TAK TO NENÍ VĚŘ MI.. MÁŠ ČAS PO ŠKOLE?? ODEPIŠ MI PROSÍM!!!.. Aneta si dopis přečetla a byla ráda protože ona ho měla taky ráda a myslela si že to není namachrovaný týpek.. napsala mu: AHOJ MICHALE!JÁ JSEM SI NEMYSLELA ŽE JSI NAMACHROVANÝ ATD.. PO ŠKOLE MÁM ČAS TAK KDE?? Michal jí napsal u šatny a šli spolu na rande.. Potom spolu začali chodit a chodili spolu asi měsíc.. Jednou šla Aneta k Michalovi domů.. A co neviděla.. Šla od něho jeho bývalá.. A on na ní křičel Miluji Tě.. Rychle odešla a druhý den ve škole se s ním rozešla..
TENTO PŘÍBĚH JE PRAVDIVÝ A KVŮLI TOMUTO KLUKOVI SE ANETA ZABILA PROTOŽE HO DOOPRAVDY MILOVALA.. PROSÍM ROZŠIŘUJ HO NA BLOGY ABY DALŠÍ LIDI TOHLE NEDĚLALI.. NEZAHÝBALI NEBO NEUMÍRALI KVŮLI NEŠTASTNÉ LÁSCE.. KDYŽ SI TO DÁŠ NA BLOG ZACHRÁNÍŠ ASPON 10 LIDSKÝCH ŽIVOTŮ!!!!
ReKlAmY

25. listopadu 2008 v 18:54 | DaGinKa_ |  ReKlAmY
TaKžE JAkO NA MnohA jIných bloGíSKáCh
TAk ItADY plATí pRAvIDLO:
RekLAmy do rEKLAm(SEM) JiNAk BLACK LIST!

ViDeO PůJčoVnA

25. listopadu 2008 v 18:48 | DaGinKa_ |  ViDeO PůJčOvNa1.BleskOVKA

25. listopadu 2008 v 18:34 | DaGinKa_ |  BlEsKoVkY
ZůčAstnI SE PRVNí BlesKOVKY NA tOMtO bLoGu!
Haje sE O bezVA ENY
1.-Místo -5.-místo dostAnE
DIPLOM
2xJMENOVKU
2xPŘÁNÍČKO
6.-mísTO-11.-MíSTO DodTAne
DIPLOM
JMENOVKU
PŘÁNÍČKO
a Ted kLiK na CČ

Chceš ZhoDNOTIt BloG?

25. listopadu 2008 v 18:30 | DaGinKa_ |  ChCeš ZhOdNoTiT BlOg
ChcEš věDěT jAK JSI NA TOM S bLoGEm?
NeCh Si hO oDeMNě zhODnOTIt!
KLiK NA CČ

DŮLEŽITÉ!!!!!!

25. listopadu 2008 v 17:36 | DaGinKa_ |  VzDěLeNí
TEd JSEM NEmocNá aWE ve 4tVrtek DU Do šKOLY
tAkže taDy NEBUDe mOC čL8Ků
DOmůSE VraCiM kOlem 4-6 h.
a Etě muSIM DěLAt úKolY a mám TAky SVoJE DAlší ZájMY
Awe Budu taDY kdy to JEN půjDE

ChCeš SpřáTelIt?

25. listopadu 2008 v 17:28 | DaGinKa_ |  MoJi MiLoVaNí
AOI
ChcEš SPřátelIt?
jEstlI JO taK NApiš SEm Do
KoMeNTářůTeStUj Se

25. listopadu 2008 v 16:52 | DaGinKa_ |  TeStUj Se