Listopad 2008

ZamYsLi Se!

30. listopadu 2008 v 18:55 | DaGinKa_ |  WaW
ZdRoJ jE MůJ sTarý Blog


  *ht039Na tomto světe je minimálně pět lidí, kteří tě milují tolik, že by pro tebe zemřeli.

  *ht039Je minimálně 15 lidi, kteří tě doopravdy milují.

  *ht039Jediným důvodem pro to, že tě někdo nenávidí, je proto, že chce být jako ty.

  *ht039Tvůj úsměv přináší radost i těm, kteří tě nemají v lásce.

  *ht039Každý večer na tebe někdo mysli, než jde spát.

  *ht039Pro někoho znamenáš celý svět.

  *ht039Někdo by neměl pro co žít, kdyby tě nebylo.

  *ht039Jsi zvláštní a jedičný(á).

  *ht039Někdo, jehož existenci ignoruješ, tě miluje.

  *ht039I ta největší hloupost, kterou uděláš, slouží k něčemu dobrému.

  *ht039Když si myslíš, že se k tobě všichni otáčí zády, dobře se rozhlédni: jsi

Co MysLítE Je To TaK?

JaKé Je Tvé MaGicKé číSlO?

30. listopadu 2008 v 18:34 | DaGinKa_ |  ZaJíMaVoStI
Jaké je tvé magické číslo?

Co ObsaHJuje 1 PolIbEk?

30. listopadu 2008 v 18:31 | DaGinKa_ |  ZaJíMaVoStI
ZdRoJ je o5 Můj Stzarý BlOg
0,10% vody
0,50% bílkovin
0,17 výměšků
0,01% soli
98,22% bacilu
MnOo TaK To Si MySliM žE Je NeJlEpší NeVěDěT xD

ČtEčKa MyšLeNeK

30. listopadu 2008 v 12:13 | DaGinKa_ |  ZaJíMaVoStI
→TADY← NeJdEš Už ZmInoVaNou čtEčKu

KdY Je VhOdNé říCt SlOvO KURVA?

30. listopadu 2008 v 12:10 | DaGinKa_ |  VtiPNé ObRáZKY
ZdRoJ Je MůJ sTaRý BloG
PočeT→54.SB LaDy.NwM^^

29. listopadu 2008 v 13:09 | DaGinKa_
Moe 4.B je LaDy.NwM^^
→TADY← Je jEJí bLog

CenKY jsoU V přeDcHoZíM čL8nkU

dIplomeK ZA SB pLo LaDy.NwM^^

29. listopadu 2008 v 13:07 | DaGinKa_ |  DiPlOmKy

ZhOdNoCení bloGu→LaDy.NwM^^,

29. listopadu 2008 v 13:02 | DaGinKa_ |  ZhOdNoCeNo
TADY HoDNOceNý BlOg


Obrázek “http://th166.photobucket.com/albums/u106/davegmz/Monkey%20Emoticon/th_yociexp30.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.PrVní DoJeM
PrvNě Co JsEm NarazIla TvůJ BloG
Tak NA Mě ZAPúSobil S desINGEM
Hodně BLáZNiVě (Nic prOTi TKAhle mI TO přIšLo)
a MOc se mi líBil
10/10

Obrázek “http://th166.photobucket.com/albums/u106/davegmz/Monkey%20Emoticon/th_yociexp15.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.čláNky
čLáNky PohoDA AwE
PřEBA U OBrázKů JsEM nikdE neVIDěLA ZDROj
9/10
Obrázek “http://th166.photobucket.com/albums/u106/davegmz/Monkey%20Emoticon/th_yociexp15.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.DeSinG
JE tEDA UKRutně HEZKEJ!!
10*/10
Obrázek “http://th166.photobucket.com/albums/u106/davegmz/Monkey%20Emoticon/th_yociexp11.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.MENu
JE HezKY udělENý
přeHLEdNý
VšEhosE DOHlEDám
10/10
Obrázek “http://th159.photobucket.com/albums/t153/tazzadevil/th_yociexp108.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.DoDám
NeM"žU Nic VytKNoUT
PlOStě beZVa
5/5

44/45
TO NAPROSTO SupER!!
TAdYm8š CenKY

ChCedš ZhOdNotIt?

29. listopadu 2008 v 12:12 | DaGinKa_ |  ChCeš ZhOdNoTiT BlOg
ChcEš ZHoDnOtiT BloG?
NApi3 Do KoMenTářů TyTo údAjE:
1.-PřEzDíVka
2.-PlOc SeS PřIhLáSil/a
3.-Co ChcEš na DipLoM


Za ZhoDnoCen9 DoStaNeš Pár ceNek

0.1 ŘeTěZáK

29. listopadu 2008 v 10:15 | DaGinKa_ |  TaDy MůžEš .....Né!MuSíš!
ŘeTěZáčEK
Je ODObrázek “http://media.bigoo.ws/content/image/pixel_image/pixel_image_14.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby. Láska Obrázek “http://media.bigoo.ws/content/image/pixel_image/pixel_image_14.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby. Na koho teď myslíš? EHm MnOo ..........NEwim xD

Obrázek “http://media.bigoo.ws/content/image/pixel_image/pixel_image_14.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby. S kým by jsi teď chtěl/a být? MNo se SVeJmA LidičkAma
Obrázek “http://media.bigoo.ws/content/image/pixel_image/pixel_image_14.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby. Kdo ti teď nejvíc chybí? PAVlOvice

Obrázek “http://media.bigoo.ws/content/image/pixel_image/pixel_image_14.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby. Kde by jsi chtěl/a teď být? VšUDe xD
Obrázek “http://media.bigoo.ws/content/image/pixel_image/pixel_image_14.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby. Koho miluješ? NikoHo xD............:)
Nenávist O kom si myslíš že tě nejvíce ranil? Ted FAkt NETUšIm

Čím tě ranil? OmG
Koho teď nepotřebuješ vidět? Ted EHm nEwIm
4 věci které na lidech nenávidíš? Lhaní,NaMyšLeNost,POVyšOváNí,ZáVist
Koho nenávidíš? EHm MNO ..................

http://www.shanaline_minigifs.blogger.com.br/65.gif Život http://www.shanaline_minigifs.blogger.com.br/65.gif Máš pocit že ti někdo umřel dřív než jsi chtěl/a? Kdo? Jj :(

http://www.shanaline_minigifs.blogger.com.br/65.gif Jaké je tvoje motto? NwM
http://www.shanaline_minigifs.blogger.com.br/65.gif Bez koho by jsi už neuměl/a žít? BeZ sVeJCh BlíZkEjCh

http://www.shanaline_minigifs.blogger.com.br/65.gif Kdo ti pomáhá v těžkých situacích? PoDLe ToHo V JAký sitUACi

http://www.shanaline_minigifs.blogger.com.br/65.gif Dal/a by jsi za někoho život? Za koho? asIK Jo.......ZA Svoje blíZký

thblinkingmoney.gif image by Salisko Styl thblinkingmoney.gif image by Salisko
Kdyby sis mohl/a vybrat jakým stylem se chceš řídit jaký by to byl? Já Se říDIM sviM StyLeM
thblinkingmoney.gif image by Salisko Řídíš se nějakým stylem? SvYm xD
thblinkingmoney.gif image by Salisko Kdo je ti stylově nejblíž? Nwmthblinkingmoney.gif image by Salisko Koho by jsi za jeho styl odsoudil/a? NETUšIm At má KAždEj styL JAkej Chce

thblinkingmoney.gif image by Salisko Čí styl se ti líbí? Ehm tED NeWIm Já miáM R8DA sTYL KAždýHo
KAžDEj čLovíčEK Má svůJ sTyL

crown1.gif image by Salisko Celebrity crown1.gif image by Salisko Celých 7 dní jedna celebrita jakáMožná asHlEy DiSDAlE

crown1.gif image by Salisko Co by jsi dělal/a kdyby ses vzbudil/a a vypadal/a jako Paris Hilton? JečelA xD

crown1.gif image by Salisko Kým by jsi chtěl/a opravdu být? Nwm
crown1.gif image by Salisko Která celebrita by ti byla nejlepším kámošem? NewIOM netUšIM
NKDO bLáZNiveJ xD

crown1.gif image by Salisko Které celebritě si myslíš že se podobáš? Nwm
Vlastnosti

Řekni 2 vlastnosti které na sobě miluješ? NeWIm Co se ti na sobě líbí? NETUšIm :)
Které vlastnosti by jsi chtěl/a a nemáš je? PřEdVíDAVoSt
Které vlastnosti by jsi klidně nemusel/a mít? Já NWm ASiK...MnO PLOST2 nwm KTerou BYcH NAPpSala
Jsi rád/a za to jaký/á jsi? JJ

PrAViDlA SB

29. listopadu 2008 v 9:53 | DaGinKa_
PRO mOe StáVajÍcÍ sb
a pŘÍpAdNĚ pRo mOjE bUdOuCÍ sb
1.-mŮj bLoG navŠtIm mIN jEDNOu dO 14 dNŮ
[nEpOČÍtÁM zArAcHY,pozAsTaVEnÍ.........]
jInAAk mAŽu

2.-sb i tak mUSeJ [kDyž sI oDE mĚ nĚcO zKoPČEj]
uvÉsT zDROj

3.-Sb By AsPoN Do PáR BleSkoVeK proSDtě Do SouTěží
To je jEdno.By sE MěLy PřIHLásit

Ask VšeCHno
Mno TAk zAtIm AOI

Umí KočKy MluVit?KlIk A ZJisTíš To

29. listopadu 2008 v 9:42 | DaGiNKa_ |  PrO PoBaVeNí
To JsEM tAkY NašLa Na MiM StaRim bLoGu


xD VtíPeK

29. listopadu 2008 v 9:38 | DaGinKa_ |  PrO PoBaVeNí
ZdRoJ Je MůJ StArý BlOg

Manžel není doma a manželka si mezitím užívá smilencem.Zachrastíklíče, je slyšet zámek, manželka schová milence do skříně, sepne rucek nebi a prosí Ó Bože, udělej si se mnou co chceš, jenom ať nás neobjeví můj muž. Je strašně žárlivý a určitě by zabil nejen mě, ale i mého milence."Na to se nebesa otevřou
a ozve se: "Dobře,bude to jak chceš, ale za tři roky tě povolám k sobě, utopíš se." "Dobře, dobře, jen ať ho teď nenajde." Všechno proběhne úplně hladce. Tři roky se žena nekoupe,
jenom sprchuje. Nechodí na koupaliště, vodě se zdaleka vyhýbá. Tři roky uběhnou.Uběhnou
čtyři,pět let. Na svůj slib už zapomněla. Po pěti letech si koupí zájezd na >okružní
plavbu okolo světa.Na lodi je velká zábava, samé ženy,když vtom sezačne loď potápět, žena si vzpomene na svůj slib. Poklekne, sepne ruce k nebesům a volá Bože, teď, teď mě chceš povolat k sobě? Podívej se,kolik nevinných teď zemře spolu se mnou."Nebesa se opět otevřou a ozve se: "Dva roky,dva roky mitrvalo,než jsem vás vy kurvy dostal na jednu loď!"

To Mě NaPrOsTo DoStalo

3.Sb [R!]A D!&[m]0nD

29. listopadu 2008 v 9:32 | DaGinKa_
Moe 3.Sb [R!]A D!&[m]0nD
TADY Je SUPa BlOg

DiPlOmEk Za Sb PlO R!]A D!&[m]0nD

29. listopadu 2008 v 9:20 | DaGinKa_ |  DiPlOmKy
TaDY máš diplomeK ZA sB[KuJu]

PS:NeNaPsAlA Si Co ChcEš Na DiPlOm

DOpLOmeK plo Bajaaa ZA SB

28. listopadu 2008 v 18:17 | DaGinKa_ |  DiPlOmKy
TaDy M8š DiPlOmEK


NA ToMhLe BlOgU MuJ 1.DiPloM

28. listopadu 2008 v 18:07 | DaGinKa_ |  DiPlOmKy PrO Mě
KuJU mOc!
JE od méHo SB

2.Sb Bájaaa

27. listopadu 2008 v 16:39 | DaGinKa_
Moe 2.SB
Bájaaa
DIPlOM Bude Až nApíšEš CO BUDeš cHt9T Ju?

1.Sb D&nielka×))

26. listopadu 2008 v 17:37 | DaGinKa_
DíKy Moc!!

D&nielka×))
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
→BLOG←

CenKy Sem TI Už uděLAlA

DiPlOmEk Za SB PrO D&nielka×))

26. listopadu 2008 v 17:33 | DaGinKa_ |  DiPlOmKy
TADy mÁš cEnKy

www.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.ws

www.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.ws

Sry NeJDOu háčkY Ani čáRKY Nic JENom PíSMeNka